KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Sabri TAŞÖREN, Şakir FENERLİ, İsmail KAÇAR, Bener ERSOY, Yüksel ŞENGÜR, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU.

BULUNMAYAN ÜYELER: Hayati TUNCAY, Halil SEVİM, Ahmet ÖZTÜRK, Erol ÇETİN, Hasan AYTAÇ.

 

KARAR NO:32-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Halkından Mustafa SEVİNÇ’in dilekçesinin görüşülmesi neticesinde; Dilekçe sahibinin talebi doğrultusunda 1 ton su bedelinin 0,70.-Ykr olması için Özürlülerin ve Engellilerin; İkametgâh, Özürlüler İçin Kimlik Kartı, Gazilerin; Gazi Kimliği, SSK, BAĞ-KUR ve İkametgâh temin edip dilekçe ile Belediyemize başvurmaları ve gereğinin yapılması hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 05/09/2007

KARAR NO:33-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Belediyemiz Mezbahanesinin kiraya verilmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz Mezbahanesinin kiraya verilmek üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmesi Meclis Üyesi Sabri TAŞÖREN’in ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.05/09/2007

KARAR NO:34-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine 2 adet Meclis Üyesinin seçilmesinin görüşülmesi neticesinde; Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine Meclis Üyesi Sabri TAŞÖREN asil, Meclis Üyesi Hasan AYTAÇ yedek üyeliğe oy birliğiyle seçildiler.05/09/2007

KARAR NO:35-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Belediyemizde terfi sırası gelen memurlara derece verilmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemizde çalışmakta olan 1 adet İtfaiye Onbaşısı, 2 adet Memur, 1 adet Şoför, 1 adet İtfaiye Eri, 1 adet Temizlik Hizmetlisinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre Derece Terfilerinin yapılması oy birliğiyle kabul edildi.05/09/2007

KARAR NO:36-) Gündemimizin 6. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi Kazanlıkuyu mevkii 104 ada, 177 parsele ait 1/1000 ölçekli ilave imar planının görüşülmesi neticesinde; İlave İmar planının İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/09/2007

KARAR NO:37-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Paso ve Bilet ücretlerinin görüşülmesi neticesinde; İlçemizdeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan ve paso çıkartarak yararlanmak isteyen Memur, Öğretmen, Hemşire vs. kişilerin aylık paso ücretlerinin 25.00.-YTL’sı olması diğerlerinin 2006/2007 döneminde belirlenen ücretlerin uygulanması oy birliğiyle kabul edildi.05/09/2007

KARAR NO:38-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Meclis Üyesi Hayati TUNCAY’ın istifasının görüşülmesi neticesinde; 28/03/2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisinden Meclis Üyesi seçilmiş bulunan Hayati TUNCAY’ın istifa ettiği yönündeki dilekçesi Meclisin bilgisine sunuldu.05/09/2007

KARAR NO:39-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Meclis Üyesi Erol ÇETİN’in istifasının görüşülmesi neticesinde; 28/03/2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisinden Meclis Üyesi seçilmiş bulunan Erol ÇETİN’in istifa ettiği yönündeki dilekçesi Meclisin bilgisine sunuldu.05/09/2007

KARAR NO:40-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Meclis Üyesi Sabri TAŞÖREN, Meclis Üyesi Hasan AYTAÇ ve Meclis Üyesi Halil SEVİM’in yazılı önergesinin görüşülmesi neticesinde; Kartlı dijital su sayacı sistemine geçilmesi için gerekli Meclis kararının alınması yönündeki önergenin daha detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra önümüzdeki Meclis Toplantısında görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/09/2007

 

 

 

HALİL BÜYÜKEROL          HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN                

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI           (BULUNMADI)

 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır