KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: Halil BÜYÜKEROL. ÜYE: Halil SEVİM, İsmail KAÇAR, Yüksel ŞENGÜR, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Bener ERSOY, Ahmet ÖZTÜRK.

BULUNMAYAN ÜYELER: Şakir FENERLİ, Hayati TUNCAY, Erol ÇETİN, Sabri TAŞÖREN, Hasan AYTAÇ.

 

KARAR NO:28-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununa istinaden Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışacak olan personellerin aylık maaş ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi neticesinde; Teknisyen için 873.-YTL’sı, Tekniker için 1.100.-YTL’sı aylık ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi. 04/07/2007

KARAR NO:29-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan 5620 Sayılı Kanun çerçevesinde ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden T.H. Sınıfındaki Restoratör ve Şehir Plancısı Unvanlarının Tekniker Unvanı kadrosu ile değiştirilmesinin görüşülmesi neticesinde; T.H. Sınıfındaki Restoratör ve Şehir Plancısı Unvanlarının Tekniker Unvanı kadrosu ile değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 04/07/2007

KARAR NO:30-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Norm Kadro Yönetmeliğinin 24. Maddesi, 5620 Sayılı Kanunun geçici 1. ve 3. Maddesi gereğince Memur Normumuzun %40’na tekabül eden 15 adet geçici işçinin 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılması için vize ihdas edilmesinin görüşülmesi neticesinde; Memur Normumuzun %40’na tekabül eden 15 adet geçici işçinin 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılması için vize ihdas edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/07/2007

KARAR NO:31-)Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Norm Kadro Yönetmeliğinin 10. Maddesi, 5620 Sayılı Kanununun 2. Maddesinin altıncı fıkrasına istinaden 23 adet sürekli işçi kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi neticesinde; 23 adet sürekli işçi kadrosu ihdas edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/07/2007

 

 

 

 

Halil BÜYÜKEROL          HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI                                     (BULUNMADI)


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır