KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: M.Kemal CENGİZ. ÜYE: Halil SEVİM, Bener ERSOY, Şakir FENERLİ, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Hayati TUNCAY, Ahmet ÖZTÜRK, Erol ÇETİN, Sabri TAŞÖREN, Hasan AYTAÇ.

BULUNMAYAN ÜYELER: İsmail KAÇAR, Halil BÜYÜKEROL.

 

KARAR NO:1-):Gündemimizin 2. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemizin 2006 yılına ait gelir ve giderleri ile Hesap ve işlemlerin kontrolü için Denetim Komisyonu üye seçilmesi neticesinde; 10 oyla Erol ÇETİN, 10 oyla Ahmet ÖZTÜRK, 10 oyla Hasan AYTAÇ, 10 oyla İsmail KAÇAR, 10 oyla D.Abbas ÇAVUŞOĞLU yapılan gizli oylamanın açık sayımı neticesinde oy birliğiyle seçilmişlerdir. 04/01/2007

KARAR NO:2-):Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2007 yılında Belediyemiz Meclis Üyelerine, Komisyon Üyelerine ve gerek görülmesi halinde dışarıdan katılacak olan uzman kişilere ödenecek olan Huzur Haklarının görüşülmesi neticesinde; Meclis Üyelerine ve Komisyonda görev yapan üyelere 40.-YTL’sı, gerek duyulması halinde uzman kişilere verilmek üzere 35.-YTL’sı ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2007

KARAR NO:3-):Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 2007 yılı içerisinde İşyeri Hekimi çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 2007 yılında çalıştırılmak üzere İşyeri Hekimi ile yapılacak sözleşme ve anlaşmalarda Belediye Başkanına ve Encümene tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2007

KARAR NO:4-):Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Pazaryeri Uygulama Yönetmeliğinin görüşülmesine geçildi. İmar Komisyonunun yaptığı incelemeler neticesinde, Pazaryerinin yeniden düzenlenmesi mevzuatta olmayan konularda pazaryeri disiplin Yönetmeliğine uygun hareket etmeyenler hakkında yapılacak iş ve işlemleri belirlemek uygulanacak cezaları tespit etmek ve bir yönetmelik hazırlamak üzere bir komisyon kurulması Meclis Başkanlığınca Meclise sunuldu. Meclis Başkanının Pazaryeri Uyguluma Yönetmeliğini hazırlamak üzere Meclis Üyelerinden Ahmet ÖZTÜRK, Sabri TAŞÖREN, Halil BÜYÜKEROL, Halil SEVİM, Zabıta Komiser Vekili Lütfü ÇELEBİ, Yazı İşleri Müdür Vekili Ehat GÜLKAN, Hesap İşleri Müdürü Rıfat AÇAROĞLU, Hizmet Birimleri Müdürü Oğuz DEMİREL ve Belediye Avukatı Kaan TONKA’dan oluşan Yönetmelik Hazırlama Komisyonu kurulması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2007

KARAR NO:5-):Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Belediyemiz sınırları içinde 6 L III paftasında Belediye Hizmet alanı olarak görülen yerin imar planı tadilatı ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi neticesinde; İmar Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2007

KARAR NO:6-): Gündemimizin 7. maddesinde yer alan ve Bölgemizde Çöp Deponi ve Katı Atık Entegre Tesislerinin Kurulması için Belediyeler ve Tüzel Kişilerin üye olacağı bir Katı Atık Yönetim Birliği’nin Kurulması ve üye olunmasıyla ilgili gündem maddesinin görüşülmesi neticesinde; Çanakkale bölgesinde ve Ezine çevresinde Kaymakamlıkların, Belediyelerin, Özel İdarelerin ve diğer Tüzel Kuruluşların Kuracakları Katı Atık Yönetim Birliklerinin kurulma aşamasında görev almak, Kurulan Birliklere üye olmak, oluşturulan Birlik Tüzüğünü Onaylamak, Belediyemiz adına her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve ifasını gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 04/01/2007

KARAR NO:7-):Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Belediye Meclisimizin toplanacağı günün belirlenmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinin Birinci fıkrasına istinaden; Meclis Başkanı M.Kemal CENGİZ’in Belediye Meclisimizin her ayın ilk Çarşamba günü toplanması ve Meclis Toplantı saatinin Başkanlıkça belirlenmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.04/01/2007

 

 

 

M.KEMAL CENGİZ           HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır