KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: M.Kemal CENGİZ. ÜYE: Şakir FENERLİ, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Halil BÜYÜKEROL, Ahmet ÖZTÜRK, Hayati TUNCAY, Bener ERSOY, İsmail KAÇAR, Halil SEVİM, Sabri TAŞÖREN, Hasan AYTAÇ, Erol ÇETİN.

 

KARAR NO:54-): Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemize ait Çevre Temizlik Düzenleme işyerimizde 2007 yılında 1 yıl süreli olarak toplam 70 geçici işçiye kadar işçi çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 2007 yılında 70 geçici işçi çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.06/12/2006

KARAR NO:55-): Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 2007 yılı içerisinde Belediyemizce gerek ve ihtiyaç duyulması halinde iş makinesi, araç, gereç alımları yapılması ve Belediyemize şirket veya şahıslarca yapılacak her türlü bağışlar konusunda Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına tam yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/12/2006

KARAR NO:56-): Gündemimizin 4. maddesinde yer alan ilçemiz Akçin Çayında yapılan kanalizasyona katkı payı alınması işinin görüşülmesi neticesinde; TARİŞ’ten 6.000.-YTL’sı, Çamlıcalı Süt Ürünleri ve Şengören Süt Ürünlerinden 8.000.-YTL’sı, Altınkılıç Süt Ürünlerinden 10.000.-YTL’sı katkı payı alınması oy birliğiyle kabul edildi. 06/12/2006

KARAR NO:57-): Gündemimizin 5. maddesinde yer alan Hal Binasının Yap-İşlet-Devret Modeli ile yaptırılması hususunda Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına tam yetki verilmesinin görüşülmesi neticesinde; 10 yıllığına Hal Binasının ilgili şahıslara İhale yoluyla verilmesine, her türlü işlemleri yerine getirmek amacıyla Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/12/2006

KARAR NO:58-): Gündemimizin 6. maddesinde yer alan Belediyemizde terfi sırası gelen personele derece verilmesinin görüşülmesi neticesinde; Belediyemizde çalışmakta olan 1 adet Tahsildar, 3 adet Temizlik Hizmetlisi, 1 adet Belediye Trafik Memurunun Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre Derece Terfilerinin yapılması oy birliğiyle kabul edildi.06/12/2006

KARAR NO:59-): Gündemimizin 7. maddesinde yer alan Belediyemize ait Kestanbol Kaplıcalarının kira süresinin uzatılması talebinin görüşülmesi neticesinde; Tamir, tadilat, ıslah ve güzelleştirme çalışmalarını yapmak iyi bir işletmeci anlayışını teşhir etmek karşılığında kira artış oranlarını Encümende belirlemek koşulu ile Belediyeye ait Kestanbol Kaplıcalarının kira süresi bütün Meclis Üyelerinin kabul oyları ile 20 yıl olarak uzatılması oy birliği ile karalaştırıldı. 06/12/2006

KARAR NO:60-): Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Pazaryeri uygulama talimatnamesinin görüşülmesi neticesinde; Pazaryeri Uygulama Talimatnamesinin incelenmesi, eksikliklerinin belirlenerek giderilmesi, Pazaryeri esnafının görüşlerinin alınması ve imara uygun yerleşim planı oluşturulması düşüncesiyle Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/12/2006

KARAR NO:61-): Gündemimizin 9. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun Geçici 1. Maddesine istinaden Belediyemizde tam zamanlı olarak Sözleşmeli İnşaat Mühendisi çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 2007 yılında Belediyemizde tam zamanlı olarak Sözleşmeli İnşaat Mühendisi çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.06/12/2006

KARAR NO:62-): Gündemimizin 10. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2007 yılında Belediyemize ait eski ve yeni davalarımızın takiplerini yapmak üzere kısmi zamanlı olarak sözleşmeli Avukat çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 2007 yılında Belediyemizin eski ve yeni davalarını takip etmek üzere Belediyemizde kısmi zamanlı olarak Sözleşmeli Avukat çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi. 06/12/2006

KARAR NO:63-): Gündemimizin 11. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2007 yılında Belediyemiz Mezbahasında görev yapmak üzere kısmi zamanlı olarak sözleşmeli Veteriner çalıştırılmasının görüşülmesi neticesinde; 2007 yılında Belediyemiz Mezbahasında Hayvan Kesim ve Muayenelerini yapmak ve denetlemek üzere Belediyemizde kısmi zamanlı olarak Sözleşmeli Veteriner çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi. 06/12/2006

KARAR NO:64-): Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve teklif maddelerinden oy birliğiyle gündeme alınan Ezine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İmar Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; İmar Değişikliği ile ilgili gerekli incelemenin ve raporun hazırlanması için İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.06/12/2006

 

 

 

 

M.KEMAL CENGİZ           HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN                

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır