KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

 

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: M.Kemal CENGİZ. ÜYE: BENER ERSOY, HALİL SEVİM, İSMAİL KAÇAR, HAYATİ TUNCAY, SABRİ TAŞÖREN, D.ABBAS ÇAVUŞOĞLU, ŞAKİR FENERLİ, EROL ÇETİN, HALİL BÜYÜKEROL, AHMET ÖZTÜRK.

BULUNMAYAN ÜYE: HASAN AYTAÇ.

 

KARAR NO:52-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan, Belediyemiz mücavir sahası Dalyan Bölgesindeki İmar Planımız içinde yer alan Meydan, Cadde ve Sokakların isimlerinin verilmesine geçildi. İmar Planı üzerinde numaralandırılan, Meydan, Cadde ve Sokaklara isimler oy birliğiyle kararlaştırılarak verildi. 01/11/2006

KARAR NO:53-): Gündemimizin 3. maddesinde gündem maddelerinde yer alamayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Erol GÜNGÖRDÜ’nün dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Erol GÜNGÖRDÜ’nün dilekçesi Meclis Başkanı M.Kemal CENGİZ tarafından okundu. Meclis Üyelerine görüşleri soruldu. Yapacağı masraflara karşılık Ahmet ÖZTÜRK ve Erol ÇETİN’in 14 yıla çıkarılması önerisi üzerine Meclis Üyelerinden Ahmet ÖZTÜRK, Erol ÇETİN, Halil SEVİM, Sabri TAŞÖREN, Hayati TUNCAY, Şakir FENERLİ, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Halil BÜYÜKEROL, Bener ERSOY ve M.Kemal CENGİZ’in kabul oylarına karşı İsmail KAÇAR’ın Çekimser oyuna karşılık yerin kira süresinin yukarıdaki şartların yerine getirilmesi karşılığında 14 yıla çıkarılması oy çokluğu ile kabul edildi.01/11/2006

 

 

 

 

M.KEMAL CENGİZ           HALİL SEVİM             SABRİ TAŞÖREN                

BELEDİYE BAŞKANI         MECLİS KÂTİBİ           MECLİS KÂTİBİ

MECLİS BAŞKANI


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır