KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: BELEDİYE BAŞKANI: M.Kemal CENGİZ. ÜYE: Halil BÜYÜKEROL, Bener ERSOY, İsmail KAÇAR, Hasan AYTAÇ, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Hayati TUNCAY, Şakir FENERLİ, Halil SEVİM, Sabri TAŞÖREN.

BULUNMAYAN ÜYELER: Ahmet ÖZTÜRK, Erol ÇETİN.

 

KARAR NO:37-)Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Camikebir Mahallesi 204 ada, 1–11–12 parsellerin imar planı değişikliğinin görüşülmesi neticesinde; Meclisimizce, bu bölgede oturan mahalle sakinlerinin görüşlerinin alındıktan sonra Meclis kararın alınması gerektiği için tekrar İmar Komisyonumuza havale edilip daha sonraki Meclis Toplantımızda görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. 02/08/2006

KARAR NO:38-)Gündemimizin 3. Maddesinde yer alan Ezine Belediyesinin Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ne ortak olmasının görüşülmesi neticesinde; Ezine Belediyesi ve diğer ortak Belediyeler arasında yapılacak olan ortaklık protokolü, hisse dağılımı, sözleşme, anlaşma, yetki devri gibi vs. işlemler için Ezine Belediyesini temsilen ve Çanakkale Doğalgaz A.Ş. ile Ezine Belediyesi arasında yapılacak olan her türlü sözleşme, anlaşma, protokol ve yetki devri gibi vs. işlemleri yapmaya Ezine Belediyesi Başkanlık Makamına tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 02/08/2006

KARAR NO:39-)Gündemimize gündem maddelerinde yer alamayan, teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Belediyemizin Tarihi Kentler Birliğine Üye olunmasının görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.02/08/2006

 

 

 

M.Kemal CENGİZ              Halil SEVİM             Sabri TAŞÖREN

Belediye Başkanı        Meclis Kâtibi           Meclis Kâtibi


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır