KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI:M.Kemal CENGİZ. ÜYE: D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Hasan AYTAÇ, Halil BÜYÜKEROL, İsmail KAÇAR, Halil SEVİM, Şakir FENERLİ, Ahmet ÖZTÜRK, Sabri TAŞÖREN. BULUNMAYAN ÜYELER: Hayati TUNCAY, Erol ÇETİN, Bener ERSOY.

 

KARAR NO:51-) Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemiz mücavir sahası Tavaklı Taşlıcaburun mevkii 1324 parsele ait 1/1000 ölçekli ilave İmar Planının Meclis Üyelerimizce incelenmesi neticesinde, Komisyon kararında Plan açıklama raporunun olmadığı tespit edildiğinden dolayı İmar Planının İmar Komisyonuna tekrar havale edilmesi yapılan açık oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.02/11/2005

KARAR NO:52-) Gündemimizin 3. maddesinde yer alan 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi gereğince Hal Müdürlüğü Biriminin oluşturulması, Belediyemiz Bütçesi   oluşturulurken  2006  Mali  yılı Bütçesinde Hal Müdürlüğüne ödenek ayrılması ile diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli kararın alınması hususu yapılan açık oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.02/11/2005

 

 

 

M.Kemal CENGİZ                          Halil SEVİM                                     Sabri TAŞÖREN

Belediye Başkanı                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır