KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI:M.Kemal CENGİZ. ÜYE: Hasan AYTAÇ, Bener ERSOY, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Hayati TUNCAY, Halil BÜYÜKEROL, İsmail KAÇAR, Halil SEVİM, Şakir FENERLİ, Erol ÇETİN, Ahmet ÖZTÜRK, Sabri TAŞÖREN.

 

KARAR NO:39-) Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekilleri, 2 Meclis Katibi, 2 Encümen Üyesinin gizli oyla, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna 5 Üye, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ve Ege Belediyeler Birliğine 2 Asil, 1 Yedek Üyenin açık oyla seçimi sonucunda; Meclis 1. Başkan Vekilliğine Hasan AYTAÇ, Meclis 2. Başkan Vekilliğine de İsmail KAÇAR’ın oy birliğiyle, Meclis Katipliklerine Halil SEVİM ile Sabri TAŞÖREN’in oy birliğiyle, Encümen Üyeliklerine Halil BÜYÜKEROL ile Bener ERSOY’un oy birliğiyle, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna Doğan Abbas ÇAVUŞOĞLU, Halil SEVİM, Hayati TUNCAY, Erol ÇETİN ile Halil BÜYÜKEROL’un oy birliğiyle, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Asil Üyeliklerine İsmail KAÇAR ve Sabri TAŞÖREN, Yedek Üyeliğe de Halil BÜYÜKEROL’un oy birliğiyle, Ege Belediyeler Birliğinin Asil Üyeliklerine Doğan Abbas ÇAVUŞOĞLU ile Halil BÜYÜKEROL, Yedek Üyeliğe de Ahmet ÖZTÜRK oy birliğiyle seçilmişlerdir.05/10/2005

KARAR NO:40-)Gündemimizin 3. maddesinde yer alan Belediyemize ait Çevre Temizlik Düzenleme işyerimizde 2006 yılında 1 yıl süreli olarak toplam 70 geçici işçiye kadar işçi çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2005

KARAR NO:41-)Gündemimizin 4. maddesinde yer alan 2006 yılı içerisinde Belediyemizce gerek ve ihtiyaç duyulması halinde iş makinesi, araç, gereç alımları yapılması ve bunlarla yapılacak her türlü bağışlar konusunda Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2005

KARAR NO:42-)Gündemimizin 5. maddesinde yer alan 2006 Mali Yılına ait Vergi, Resim, Harç ve diğer bilumum ücret tarifeleri Meclis Üyelerimizce tek tek incelenmek istenildiğinden dolayı Meclisimizin 2. oturumu olan 13/10/2005 Perşembe günü saat 21:30’a kadar zaman verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2005

KARAR NO:43-)Gündemimizin 6. maddesinde yer alan 2006 Mali Yılı Bütçesinin Tetkiki için Komisyon Üyelerine gerekli raporlarını hazırlayabilmeleri için 13/10/2005 Perşembe günü saat 21:30’a kadar zaman verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2005

KARAR NO:44-)Gündemimizin 7. maddesinde yer alan 2006 Mali Yılı Taslak Bütçesinin Meclisimizin 2. Oturumu olan 13/10/2005 Perşembe günü saat 21:30’da görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2005

KARAR NO:45-)Gündemimizin 8. maddesinde yer alan Belediyemiz mücavir sahası Alemşah Beşiktepe mevkii uygulama İmar Planı tadilatı için İmar Komisyonumuzun hazırlamış bulunduğu rapor meclis üyelerimizce de uygun bulunduğundan oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2005

KARAR NO:46-)Gündemimizin 9. maddesinde yer alan Belediyemiz mücavir sahası Tavaklı Köyü Taşlıcaburun mevkiin de tapunun 09-d pafta, 1324 parsel no’sunda kayıtlı gayrimenkulun ilave İmar Planı talep edilmiş, İmar Planımızın 23 K – IC paftasında kalan ve ekli dosyada hazırlanmış bulunan 1/1000 ölçekli İlave İmar Planının İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2005

KARAR NO:47-)Gündemimizin 10. maddesinde yer alan İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Erenleraltı mevkii 1/1000 ölçekli, 1/5000 ölçekli plan tadilatı üzerinde Meclis Üyelerinin detaylı bilgi ve inceleme yapmak istemesi üzerine; Meclisimizin 2. oturumunda 13/10/2005 Perşembe günü saat 21:30’da görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.05/10/2005

 

 

 

M.Kemal CENGİZ                   D.Abbas ÇAVUŞOĞLU                            Halil BÜYÜKEROL

Belediye Başkanı                       Meclis Katibi                                    Meclis Katibi


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır