KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI:M.Kemal CENGİZ. ÜYE:D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Halil BÜYÜKEROL, İsmail KAÇAR, Hasan AYTAÇ, Bener ERSOY, Sabri TAŞÖREN, Hayati TUNCAY, Ahmet ÖZTÜRK, Erol ÇETİN, Şakir FENERLİ. BULUNMAYAN ÜYE:Halil SEVİM.

 

KARAR NO:35-) Gündemimizin 2. maddesinde yer alan Belediyemizin Kurum ve Kuruluşlarına olan borçları hakkında yapılacak takas, mahsup ve kesinti işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi yapılan açık oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi. 07/09/2005

KARAR NO:36-) Gündemimizin 3. maddesinde yer alan İlçemiz mücavir sahası Alemşah Köyünde tapunun 1036–1037–1038–1039 no’lu parsellerin, imar planımızın 24K-I b paftasında kalan ve ekli dosyada hazırlanmış bulunan Tadilat İmar planının İmar Komisyonuna havale edilmesi yapılan açık oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi. 07/09/2005

KARAR NO:37-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde, İmar uygulamaları sonucu Kamuya ait olan alanlarda hizmet çalışmaları yapılması, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yürütülmesi için Belediye Meclis kararının alınması yapılan açık oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.07/09/2005

KARAR NO:38-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Halkla İlişkiler Birimi Müdürlüğü kurulması oy birliğiyle kabul edildi.07/09/2005

 

 

 

Belediye Başkanı                       Meclis Katibi                                       Meclis Katibi M.Kemal CENGİZ                       D.Abbas ÇAVUŞOĞLU                               Halil BÜYÜKEROL


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır