KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI:M.Kemal CENGİZ. ÜYE:D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Halil BÜYÜKEROL, İsmail KAÇAR, Halil SEVİM, Hasan AYTAÇ, Bener ERSOY, Sabri TAŞÖREN, Hayati TUNCAY, Ahmet ÖZTÜRK, Erol ÇETİN, Şakir FENERLİ.

 

KARAR NO:30-) Gündemimizin 2. maddesinde yer alan İlçemiz Erenleraltı mevkiinde tapunun 26-29 Z pafta, 116 ada, 11-12 ve 19 parsel no’sunda kayıtlı gayrimenkulların, imar planımızın 6L-I paftasında kalan ve ekli dosyada hazırlanmış bulunan 1/5000 ölçekli Tadilat Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Mevzii imar planının İmar Komisyonuna havale edilmesi oylandı. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.03/08/2005

KARAR NO:31-) Gündemimizin 3. maddesinde yer alan değişen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin a-bendinde İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki Belediyelerde Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, b-bendinde ise diğer Belediyelerde Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oyla seçeceği iki üyeden oluşur denilmektedir. Ayrıca değişen 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Belediyemize gönderilen 22/07/2005 tarih ve B050MAH006001521.2005/54628 sayılı yazıları bir yıllık görev süresi dolan Encümen üyesi veya üyelerinin görevi sona erdirilecektir denilmektedir.Değişen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b) bendine ve yukarıda tarih, sayısı belirtilen Genelge çerçevesinde bir adet Encümen Üyesinin dönem başına kadar görev yapmak üzere, gizli oyla yapılan Encümen Üyeliği seçiminin açık tasnifinde Belediyemiz Meclis Üyesi Sabri TAŞÖREN’in Belediyemiz Encümen Üyeliğine seçilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. 03/08/2005

KARAR NO:32-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oybirliğiyle gündemimize alınan 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Teşkilatı başlıklı 48. Maddesinde “Belediye Teşkilatı, Norm Kadroya uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta Birimlerinden oluşur, Beldenin nüfusu, Fiziki ve Coğrafi yapısı, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak Norm Kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde Sağlık, İtfaiye, İmar, İnsan Kaynakları, Hukuk İşleri ve ihtiyaca göre diğer Birimler oluşturulabilir” denilmektedir. Belediyemiz merkez sınırları ile 20 Km. varan mücavir sahamızla birlikte hizmet götürdüğümüz geniş bir alana sahiptir. Aynı zamanda Belediye Hizmetlerimizin yürütüldüğü üç adet Hizmet Binamız mevcut olup, bir adet merkez idari binamız, Sağlık birimimizin, Meclis, Toplantı ve Nikah Salonundan oluşan ikinci binamız ve Hizmet Guruplarımızın bulunduğu, bütün Fiziki hizmetlerin ve personelinin buradan idare edildiği 1999 yılında Zirai Donatım Kurumunun Belediyemize kazandırılan 9 dönümlük alan içindeki binalarımızda Belediye Hizmetlerinin icra yönünü oluşturacak Hizmetlerin daha düzenli, daha hızlı ve takibini yerinde yapmak, yönlendirmede, personelin sevk ve idaresinin daha iyi olacağı aşikar olan bu hizmet binalarımızın ve içinde oluşturulacak birimlerin yönetimini gerçekleştirmek amacıyla 5393 Sayılı Kanunun 48. Maddesi gereğince Hizmet Birimleri Müdürlüğü Kurulmasını, bu Müdürlüğün uhdesinde İtfaiye Teşkilatımızın, bir Teknik ve bir idari Müdür Yardımcıları bulundurulması yönünde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesine göre Belediye Hizmet Birimleri Müdürlüğü Birimi oluşturulması, Belediyemiz bütçesi oluşturulurken 2006 Mali Yılı Bütçesinde Hizmet Birimleri Müdürlüğüne ödenek ayrılması ile diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 03/08/2005

KARAR NO:33-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan Gayri sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama alanları ve satış yerlerinin belirlenmesi, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, yapılan açık oylama neticesinde yukarıdaki yerlerin şehir merkezi dışına taşınması için yerlerin belirlenmesi bakımından Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce gerekli çalışmanın yapılması oy birliğiyle kabul edildi. 03/08/2005

KARAR NO:34-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Nahit Şenoğul Caddesinde 138 ada, 26 parsel no’sunda Belediyemiz adına kayıtlı gayrimenkulun üzerinde bulunan Ekmek Fabrikası özelliğini yitirmiş, içerisinde Fırına ait hiçbir şey kalmadığı, aynı zamanda atıl durumda olan bu binanın Düğün Salonu olarak değerlendirilmesi düşünüldüğü, bu nedenle bu binanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (j) bendine göre Yap-İşlet- Devret modeliyle İhaleye çıkarılmasına yine aynı Kanunun 18. Maddesinin (e) bendine göre 6 yıl süreyle kiraya verilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi Belediye Meclis Üyesi Sabri TAŞÖREN’in ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. 03/08/2005

 

 

 

M.Kemal CENGİZ                   D.Abbas ÇAVUŞOĞLU                               Halil BÜYÜKEROL

Belediye Başkanı                       Meclis Katibi                                       Meclis Katibi


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır