KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:MECLİS 1. BAŞKAN V.:Hasan AYTAÇ. ÜYE:D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Halil BÜYÜKEROL, Erol ÇETİN, Ahmet ÖZTÜRK, Hayati TUNCAY, Şakir FENERLİ, Sabri TAŞÖREN, Halil SEVİM, İsmail KAÇAR, Bener ERSOY. BULUNMAYAN ÜYE: Belediye Başkanı: M.Kemal CENGİZ

 

KARAR NO:22-) Gündemimizin 2.Maddesinde yer alan Belediyemiz Bütçesi Kesin Hesabının görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde Belediyemiz Bütçesi Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi. 04/05/2005

KARAR NO:23-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan, Belediyemiz mücavir sahasındaki Parklar-Çay Bahçelerinden 100.-YTL, Kahvehanelerden 100.-YTL, İçkili Lokantalardan 150.-YTL, Köfte Salonları-İçkisiz 50.-YTL, Campinklerden 100.-YTL, Bakkal-Çay Ocaklarından 50.-YTL, Bar-Disko vb. yerlerden 250.-YTL, Günübirlik Tesislerden 500.-YTL ayrıca İlçemizdeki Parklar-Çay Bahçelerinden 100.-YTL’ sı Hafta Tatil Ruhsat Harcı alınması yapılan açık oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.04/05/2005

KARAR NO:24-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy birliğiyle gündemimize alınan İlçemiz Camikebir Mahallesi Abdurrahmanbey mevkiinde tapunun 42 ada, 145–146 parsel no’sunda kayıtlı gayrimenkulun İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde İmar Planı Tadilatının İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.04/05/2005

KARAR NO:25-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinden oy çokluğuyla gündemimize alınan İlçemizin Asfaltlama Projesi karşılığında İller Bankasından 500 bin YTL uzun vadeli kredi alınması ve işlemin ifası için Başkan ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde Asfalt yapılacak sokak ve Caddelerin keşif ve Projelerinin hazırlanarak Meclisimize sunulmasından sonra görüşülmesi uygun ve yerinde olacağı kanaati hasıl olduğundan Kredi Talebi Belediye Meclis Üyelerimiz Erol ÇETİN, Ahmet ÖZTÜRK, Hayati TUNCAY, Şakir FENERLİ’nin Evet, Hasan AYTAÇ, D.Abbas ÇAVUŞOĞLU, Halil BÜYÜKEROL, Sabri TAŞÖREN, Halil SEVİM, İsmail KAÇAR ve Bener ERSOY’un Hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla ret edildi.04/05/2005

 

 

 

 

Hasan AYTAÇ                          D.Abbas ÇAVUŞOĞLU                               Halil BÜYÜKEROL

Meclis 1.Başkan V.                    Meclis Katibi                                       Meclis Katibi


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır