KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Ezine Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
   
 
Meclis Kararları

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

 

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER:BELEDİYE BAŞKANI: M.Kemal CENGİZ.ÜYE:D. Abbas ÇAVUŞOĞLU, Hayati TUNCAY, İsmail KAÇAR, Halil SEVİM, Sabri TAŞÖREN, Bener ERSOY, Halil BÜYÜKEROL, Erol ÇETİN, Şakir FENERLİ, Ahmet ÖZTÜRK BULUNMAYAN ÜYE:Hasan AYTAÇ.

 

KARAR NO:13-) Gündemimizin 2.Maddesinde yer alan 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90.Maddesine göre Ezine Malmüdürlüğü Satış Komisyonunda görev yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa Kemal CENGİZ’in Asil üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Sabri TAŞÖREN’i, Yedek Üyeliğe ise Belediye Meclis Üyesi Ahmet ÖZTÜRK’ü önermesi üzerine öneri oylandı. Yapılan açık oylama neticesinde Ezine Malmüdürlüğü Satış Komisyonunda görev yapmak üzere Asil Üyeliğe Sabri TAŞÖREN, Yedek Üyeliğe ise Ahmet ÖZTÜRK oy birliği ile seçilmişlerdir.02/03/2005

KARAR NO:14-) Gündemimizin 3.Maddesinde yer alan 2004 Mali Yılına ait Belediye Başkanının faaliyet raporunun Meclise sunulmasına geçildi. Meclis 1. Başkan Vekili Hasan AYTAÇ bulunmadığından, Meclis 2. Başkan Vekili İsmail KAÇAR yerini aldı. Belediye Başkanının faaliyet raporu Belediyemiz Yazı işleri Müdür Vekili Şükrü ÖZCAN tarafından okundu ve hemen oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama neticesinde 2004 Mali Yılına ait Belediye Başkanının faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. 02/03/2005

KARAR NO:15-) Gündemimizin 4.Maddesinde yer alan İlçemiz Danişment Mahallesi Helvacı Tepesi Mevkiinde daha önce Üniversite alanı olarak değerlendirilen, 7K-III ve 7K-IV paftalarında kalan alanın toplu konut alanı amaçlı İmar Planı değişikliği 5272 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesine göre Belediyemizde oluşturulan İmar Komisyonuna havale edilmesi oylandı. Yapılan açık oylama neticesinde İmar Planı değişikliğinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 02/03/2005

KARAR NO:16-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan ve gündem maddesi olarak gündemimize alınan İlçemiz Camikebir Mahallesi Asım durağı mevkiinde tapunun 98 ada, 10 parsel no’sunda kayıtlı ve 7L-III paftasında kalan gayrimenkulun İmar Planı değişikliği 5272 Sayılı  Belediye Kanununun 24.Maddesine göre Belediyemizde oluşturulan İmar Komisyonuna havale edilmesi oylandı.Yapılan açık oylama neticesinde İmar Planı değişikliğinin İmar Komisyonuna havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 02/03/2005

KARAR NO:17-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan Belediye Başkanı M.Kemal CENGİZ’in gündeme alınıp görüşülmesini istediği konu okundu ve akabinde Belediye Meclis Üyesi Sabri TAŞÖREN’in ret oyuna karşılık oy çokluğuyla gündeme alınan konunun görüşülmesine geçildi. İlçemiz Seferşah Mahallesi Zübeyde Hanım Meydanında bulunan Atatürk Anıtının bakım ve tamiratının yapılarak başka bir yerde değerlendirilmesi, bu alanın yerine Ezineli Çanakkale Şehitlerimizin Anıtlarının yapılması görüşüldü ve oylandı. Yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclis Üyesi Sabri TAŞÖREN’in ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. 02/03/2005

KARAR NO:18-) Gündemimize gündem maddelerinde yer almayan, Belediye Meclis Üyesi Hayati TUNCAY’ın gündemimize alınmasını isteği konu okundu ve akabinde oylandı. Oy birliğiyle kabul edilip gündeme alınan konunun görüşülmesine geçildi. İlçemiz Emniyet Müdürlüğüne destek amacıyla alınacak olan Meclis Kararının gerekli yerler olan Mülki İdare ve Emniyet Yetkililerine iletilmesi görüşüldü ve oylandı. Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 02/03/2005

 

 

M.Kemal CENGİZ                    D.Abbas ÇAVUŞOĞLU                     Halil BÜYÜKEROL

Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                                       Meclis Katibi


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır