KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Bayramlaşma ...
MAHALELERDE İFTAR PROGRAMLARININ SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ…
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı:
Bir Belediye İftar Sofralarımız Daha Gerçekleştirildi
Belediye Başkanımız Haluk BABAOĞLU, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
   
 
Meclis Kararları

MECLİSİ TEŞKİL EDEN ÜYELER: Belediye Başkanı: M.Kemal CENGİZ. Üye: Erol ÇETİN, Ahmet ÖZTÜRK, Hayati TUNCAY, Şakir FENERLİ, Doğan Abbas ÇAVUŞOĞLU, Bener ERSOY, Hasan AYTAÇ, Halil SEVİM, Halil BÜYÜKEROL, İsmail KAÇAR. Bulunmayan Üye: Sabri TAŞÖREN.

 

KARAR NO:9-)Gündemimizin 2.maddesinde yer alan Belediyemizde halen çalışmakta olan Zabıta, İtfaiye ve Trafik Memurlarına verilecek aylık maktu fazla çalışma mesai ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Zabıta Komiseri ve İtfaiye Amirine aylık brüt 110 YTL,Trafik Şefi,Trafik Memuru,Zabıta Memuru,İtfaiye Çavuşu ve Onbaşılarına aylık brüt 100 YTL,İtfaiye Eri ve Şoförlerine aylık brüt 90 YTL fazla çalışma mesai ücretlerinin ödenmesine dair söz alan olmadığından hemen oylamaya geçildi.Oylandı.Yapılan açık oylama neticesinde yukarıdaki rakamlar 01/02/2005 tarihinden geçerli olarak ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.02/02/2005

KARAR NO:10-)Gündemimizin 3.maddesinde yer alan Belediye Meclisimizin bir aylık tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda Belediye Başkanı M.Kemal CENGİZ’in Temmuz ayında Meclisin tatil edilmesi teklifi Üyelerce de uygun bulunduğundan hemen oylamaya geçildi.Oylandı.Yapılan açık oylama neticesinde Meclisimizin Temmuz ayında tatil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 02/02/2005

KARAR NO:11-) Gündemimizin 4.maddesinde İlçemiz alt-üst yapı hizmetleri ile diğer Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi ve borçlanma talebimizin görüşülmesine geçildi. 500.000.-YTL’ sı  uzun vadeli borçlanma ve kredi kullanımı konusunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesi oylandı.Yapılan açık oylama neticesinde İlçemiz alt-üst yapı hizmetleri ile diğer Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere İller Bankasına 500.000.-YTL’ sı uzun vadeli borçlanma ve kredi kullanımı konusunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 02/02/2005

KARAR NO:12-)Gündemimize gündemde yer almayan teklif maddelerinden alınan 5272 Sayılı Kanunun 20.Maddesine göre Meclis çalışmalarına katılan Meclis Başkan ve Üyelerine, 24. ve 25. maddelerine göre Komisyonlara seçilen Üyelere ve Komisyon çalışmalarına katılacak Uzman personele ödenecek huzur hakkının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Denetim Komisyonunda görev yapan Üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur hakları için Başkanın teklifi olan Komisyonlara seçilen Üyelere günlük brüt 30 YTL,Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele günlük brüt 25 YTL’ sı ödenmesi oylandı. Yapılan açık oylama neticesinde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına seçilen Üyeler ve Denetim Komisyonunda görev yapan Üyelere günlük brüt 30 YTL,Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele günlük brüt 25 YTL’ sı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. 02/02/2005

 

 

 

 

M.Kemal CENGİZ              D.Abbas ÇAVUŞOĞLU                 Halil BÜYÜKEROL

Belediye Başkanı                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır