KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Gündemi

 

Belediye Meclisimizin 2013 yılı Mayıs Ayı Toplantısı 02/05/2013 Perşembe günü saat 16:00'da yapılacaktır.

 

 

 

2013 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 


 

1)      Meclisimizin açılışı.

2)      4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4. maddesine istinaden Koruma Meclisine ve Murakabe Meclisine üye seçilmesinin görüşülmesi.

3)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin a) bendine binaen Belediyemiz personellerinin performans kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

4)      Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 8’lik G.İ.H. Memur kadrosunun 6’lık,1 adet 8’lik Y.H. Temizlik Hizmetlisi kadrosunun 7’lik olarak ihdasının belirlenmesi.

5)      2012 Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.

6)      İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 42 ada, 207 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7)      İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 41 ve 81 no’lu imar adalarının imar planı tadilatı ile ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen görüş yazısının görüşülmesi.

8)      İlçemiz Halihazır Haritalarının yaptırılması ile ilgili İller Bankasına borçlanılması hususunun görüşülmesi.

9)      İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 148 ada 5 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi.

10)  İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 73 ada 20 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatının görüşülmesi.

11)  İlçemiz mücavir sahasında yaz aylarında uygulanacak inşaat yasağı tarihlerinin görüşülmesi.

12)  İlçemiz yerleşim ve mücavir alanında oluşacak yapılaşmaya esas olmak üzere mevcut Belediyemize ait Yönetmeliğe madde eklenmesinin görüşülmesi.

13)  Gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinin görüşülmesi ve kapanış.

 

 

 

 

Halil BÜYÜKEROL

Belediye Başkanı


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır