KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Gündemi

Belediye Meclis Gündemi

Belediye Meclisimizin 2013 yılı OcakAyı Toplantısı 02/01/2013 Çarşamba günü saat 16:00'da yapılacaktır.


 

   

2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1)      Meclisimizin açılışı.

2)      2013 yılı içerisinde Belediyemize yapılacak şartlı bağışların Belediye Meclisinde kabulünden sonra şartlarının yerine getirilmesi kaydıyla iş ve işlemlerin takibi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

3)      2013 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2 adet Tam Zamanlı Mühendis, 4 adet Tam Zamanlı Tekniker ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

4)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemizin 2012 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 adet denetim komisyonu üyesinin seçilmesi.

5)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2013 yılı içerisinde Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı Kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi.

6)      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinin ikinci bendine istinaden Meclis Toplantılarının 2013 yılı içerisinde haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesinin görüşülmesi.

7)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye meclisinin 2013 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi.

8)      Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 1 adet 7’lik Şoför kadrosunun 5’lik kadro olarak ihdasının belirlenmesi.

9)      2012 Aralık ayı Meclisinde 2013 yılı içerisinde 1 adet Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukat çalıştırılması kararı alınmıştır. Ancak Belediyemizin dava dosyalarının artması, işlerin sağlıklı ve günü gününe takibini yapmak için Belediyemizde çalıştırılmak üzere Tam Zamanlı Sözleşmeli 1 adet Avukat tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu itibarla 2013 yılı içerisinde Belediyemizin menfaatleri doğrultusunda Kısmi Zamanlı Avukat yerine Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukatın Çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

10)  İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı tadilatı dosyasının görüşülmesi.

11)  İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 41 ve 81 nolu imar adaları ile ilgili imar planı tadilatının görüşülmesi.

12)  İlçemiz Seferşah Mahallesi Otogar Geçidi Sokakta bulunan Merkez Camii’nin bulunduğu alanın imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

13)  Ferdi Zeki BARTIN’ın Belediyemize sunmuş olduğu dilekçesiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

14)  İlçemiz Tavaklı Köyünde tapunun 1989-1990 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların imar planı tadilatı talebinin görüşülmesi.

15)  İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 56 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

16)  Gündem maddelerinde yer almayan teklif maddelerinin görüşülmesi ve kapanış.

 

 

 

Halil BÜYÜKEROL

  Belediye Başkanı

 

 

 

    


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır