KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Gündemi

2015 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

1)      İmar durum belgesi harcıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

2)      Troas Katı Atık Birliğinin Düzenli Depolanma ve Bertaraf tesisi yapılacak arazinin İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt işi ihalesinin ve Denetiminin İller Bankasınca yapılması kaydıyla İller Bankası A.Ş’ ne yetki verilmesinin görüşülmesi.

3)      M.Feridun DİNÇ tarafından Belediyemize sunulan 07/08/2015 tarihli dilekçe ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

4)      02/09/2013 tarihinde İrfan ULUSOY, Sadık AKGÜN, Mehmet ARAT, Hasan AYTAÇ, Zafer KARADAŞ, Mehmet ÜNSAL, Erkan KRAL, tarafından Belediyemize sunulan dilekçe ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

5)      İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 265,266,267,268,269 nolu adalarının İmar Planı tadilatı ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

6)      Tuğrul ORUÇ tarafından 07/07/2015 tarihinde Belediyemize sunulan itiraz dilekçesi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7)      İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 24 ada, 73 parsel nosunda kayıtlı taşınmazın İmar Plan tadilatı talebinin görüşülmesi.

 

 

 

 

 

Haluk BABAOĞLU

                                                                                                          Belediye Başkanı


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır