KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Gündemi

2015 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

1)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine İstinaden Belediyemizin 2014 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 adet denetim komisyonu üyesinin seçilmesi.

2)      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin ikinci bendine istinaden Meclis toplantılarının 2015 yılı içerisinde haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesinin görüşülmesi.

3)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2015 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi.

4)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2015 yılı içerisinde Meclis Başkan ve Üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi.

5)      2015 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Tam Zamanlı Tekniker ve Kısmi Zamanlı Avukat ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6)      Ticari Taksi Yönetmeliğinin güncellenmesinin görüşülmesi.

7)      Asfalt Plentinin kapanış işlemlerini yapmak üzere Mali Hizmetler Müdürü Rıfat AÇAROĞLU’ nun diğer iş ve işlemlerini yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesinin görüşülmesi.

8)      Belediye ve Mücavir alan sınırlarımız içinde İmar Planı Revizyonu yapılması ve bu hususta Belediye Başkanına Yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

9)      İmar Planı Plan notlarına dair İrfan ULUSOY’ un Belediyemize vermiş olduğu dilekçenin görüşülmesi.

10)  İlçemizde faaliyet gösteren hurdacılar ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

11)  İlçemiz Seferşah Mahallesinde Tapunun 25 Ada 23 Parsel nosunda taşınmaz ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

12)  İlçemiz Camikebir mahallesinde Tapunun 66 Ada 183 Parsel nosunda taşınmaz ile ilgili imar komisyon raporunun görüşlmesi.

13)  İlçemiz Camikebir mahallesinde Tapunun 81-82 nolu Adaları ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

14)  Mustafa Kemal CENGİZ ve Erol ÇETİN’ in dilekçelerinin görüşülmesi.

 

 

 

 

Haluk BABAOĞLU

                                                                                                          Belediye Başkanı

 


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır