KURUMSAL
  Misyon - Vizyon
  Meclis
   Meclis Üyeleri
   Görev Ve Yetkileri
   Meclis Gündemi
   Meclis Kararları
   İhtisas Komisyonları
  Encümen
   Encümen Üyeleri
   Encümenin Görev ve Yetkileri
  Başkan Yardımcıları
  Stratejik Planlama
  Mevzuat
  Yönetim
  Basın İçin
   
Son Haberler
   
Başkanım Ramazan Ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı
Akçin Çayı ıslah çalışmaları …
Halk Eğitim Sergisi …
Yeni Su Deposu Temel Atma Töreni …
Akçin Çayı ıslah çalışmaları Başladı ..
   
 
Meclis Gündemi

 

Belediye Meclisimizin 2014 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı 09/04/2014 Çarşamba günü saat 16:00'da yapılacaktır.

 

 

 

2014 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 


 

1)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin seçilmesi.

2)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesine istinaden gizli oyla ikisi yedek olmak üzere en az dört katip üyenin seçilmesi.

3)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine istinaden gizli oyla iki Encümen üyesinin seçilmesi.

4)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulması.

5)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere İmar Komisyonunun oluşturulması.

6)      5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere Denetim Komisyonunun oluşturulması.

7)      Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğine 2 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi.

8)      Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliğine 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi.

9)      Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Ege Belediyeler Birliğine 1 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi.

10)  Belediyemizin halen üyesi bulunduğu Marmara Belediyeler Birliğine 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmesi.

11)  Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliğine 2 asil, 2 yedek üyenin seçilmesi.

12)  5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2013 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi.

 

 

 

Haluk BABAOĞLU

                                                                                                          Belediye Başkanı


Bunu Paylaş
 

copyright ©2012 EZİNE BELEDİYESİ - Tüm Hakları Saklıdır