HABERLER

2019 YILI OLAĞAN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

 

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısı 02/01/2019 Çarşamba günü saat 16:00'da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyelerimiz Sayın Salih ÖZTEN, Ali ALTAN, Mustafa ÇETİN, Hakan ÜNER, Mustafa PİLAN, Hikmet ÖZCAN , Bürkan ERCAN , Figen DEMİR, ve Erdinç CEYHAN katılmışlardır. 

    Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri  görüşülerek karara bağlanıldı.

 

 

2019 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin ikinci bendine istinaden Meclis toplantılarının 2019 yılı içerisinde haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesinin görüşülmesi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2019 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi.

3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine İstinaden Belediyemizin 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 adet denetim komisyonu üyesinin seçilmesi.

4-2019 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Kısmi Zamanlı Avukat ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

5-5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2019 yılı içerisinde Meclis Başkan ve Üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi.

6-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine İstinaden 2019 Yılı içerisinde Belediyemizde tam zamanlı olarak çalıştırılacak Mühendis ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

7-Güney Marmara Kalkınma Ajansının Ezine Tarihi Hamamının Kent Müzesine dönüştürülmesi Başlıklı Projesine istinaden Kurumumuzu temsile, imzalama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Fen İşleri Müdür Vekili Ali Fırat KORKMAZ’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

8-Ziyafettin AKINGÖL tarafından 30/11/2018 tarihinde Belediyemize sunulan dilekçe ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.