HABERLER

2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI.

https://www.youtube.com/watch?v=3p03JzGTZ-g">https://www.youtube.com/watch?v=3p03JzGTZ-g" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315">

 

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı 07/11/2019 Perşembe günü saat 16:30'da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

    Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri  görüşülerek karara bağlanıldı.

2019 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1)Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda yer alan terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatının desteklenmesinin görüşülmesi.

2)Belediye Meclisimizin 03/10/2019 tarih ve 70 nolu kararıyla Ezine Belediyesi Kale Personel Hizmetleri Limited Şirketi’nin %51’lik hissesi adına Belediyemizi temsilen şirket müdürlüğüne görevlendirilen Meclis Üyesi Mustafa FAKILI’nın yerine yeni şirket müdürünün seçilmesi ve Belediyemizi temsilen şirket müdürüne ödenecek aylık maaşın, asgari ücretin %30 fazlası olacak şekilde belirlenmesinin görüşülmesi.

3)2020 yılı analitik bütçe tasarısının görüşülmesi.

4)2020 yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi.

5)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile reklam karşılığı yapılacak sözleşmeye istinaden İlçemize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan halı saha için mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 115 ada 2 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın 27x45=1215 m²’lik kısmının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsisi hususunun görüşülmesi.

6)Ezine Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin görüşülmesi.

7)İlçemize yeni yapılacak olan pazaryerinde yer tahsisi yapmak ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.

8)Belediye Servis Araçları Yönetmeliğinin 4. Maddesine istinaden komisyon başkanlığı yapmak üzere bir adet meclis üyesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

9)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22/10/2019 tarih ve E.25533 sayılı yazısına istinaden Ezine Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliğinin 15. Maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi.

10)Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği İç Hizmet Yönergesinin görüşülmesi.