HABERLER

2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısı 11/06/2019 Salı günü saat 16:30'da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa FAKILI Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyelerimiz  , Ümit ŞEN, Metin KÖSE, Kürşad AKA, Özlem AKYÜZ, , Mehmet ARAT, Ayça KAHRIMAN, Mustafa EMEL, Rasim AKTÜRK, Erhan ERKUL katılmışlardır. 

    Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri  görüşülerek karara bağlanıldı.

 

2019 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden İmar Komisyonu Üyesi seçilen Meclis Üyesi Rasim AKTÜRK’ün İmar Komisyonu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle Belediye Meclisi İmar Komisyonuna Üye seçilmesinin görüşülmesi.

2-İlçemiz Camikebir Mahallesinde tapunun 43-164 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazın imar planı değişikliği ile ilgili 02/04/2019 tarihli Nahit YANMAZ tarafından belediyemize sunulan itiraz dilekçesine istinaden hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi.

3-İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 2 ada 348-349 parsel no’lu taşınmazların imar planı tadilatı ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bila tarih ve E.11796 sayılı yazısında belirtilen hususların görüşülmesi.

4-Belediyemiz mücavir alanı Tavaklı köyünde tapunun 2165 parsel numaralı taşınmazın yapı yaklaşma mesafeleri ile ilgili 27/05/2019 tarihinde Nejla DENİZKAYA tarafından belediyemize sunulan dilekçenin görüşülmesi.

5-Belediye sınırlarımız içinde mülkiyeti belediyemize ait artık parsel konumundaki taşınmazların ilgilisine satılması ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi.

6-Belediyemiz Mehmet İbrahim DEDEOĞLU düğün salonunda 2019 yılında yapılacak olan düğün ve diğer organizasyonlarda ücret tarifelerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7-Ezine Devlet Hastanesi bünyesinde kurulacak olan soğuk hava deposuna yapılacak yardım  konusunun görüşülmesi.

8-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Evlendirme Memurluğunca verilecek nikah hizmetlerine ilişkin ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.