HABERLER

2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısı 06/09/2019 Perşembe günü saat 16:30'da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

    Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri  görüşülerek karara bağlanıldı.

 

2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 20/12/2018 tarih ve E.180840 sayılı yazısında belirtilen devir talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

2. Belediye Meclisimizce 06/06/2018 tarihinde onanan arka bahçe mesafesine çıkma yapılması hususunda plan notu değişikliği ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün E.6970 sayılı yazısında belirtilen hususun görüşülmesi.

3. Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre alınan harçlara ilave harç eklenmesi (kanalizasyon bağlantı izin belgesi ve atık su vidanjör tahliyesi)

4. İlçemiz Danişment Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde bulunan binalar ile ilgili tapu kütüğünde mülkiyet şerhi olan taşınmazların satışı ile ilgili hususun görüşülmesi.

5. Belediye Meclisimizce 11/06/2019 tarihinde onanan imar planı tadilatıyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün E.17744 ve E.19305 sayılı yazılarında belirtilen hususun görüşülmesi.

6. Halil AY tarafından 20/08/2019 tarihinde Belediyemize sunulan bahçe mesafesi değişikliği konulu dilekçenin görüşülmesi.

7. İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 228 ada 36-64 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazlara ait plan tadilatı talebi hususunun görüşülmesi.

8. Belediyemize ait billboardlara verilecek reklam tarifesinin görüşülmesi.