HABERLER

2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

https://www.youtube.com/watch?v=h5efFtoGKcM">https://www.youtube.com/watch?v=h5efFtoGKcM" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315">

Belediye Meclisimizin 2019 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı 03/10/2019 Perşembe günü saat 16:30'da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

    Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri  görüşülerek karara bağlanıldı.

Belediye Başkanımız Sayın Güray YÜKSEL Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyelerimiz  , Metin KÖSE, Kürşad AKA, Özlem AKYÜZ, Mustafa FAKILI, Mehmet ARAT, Ayça KAHRIMAN, Mustafa EMEL, Rasim AKTÜRK, Erhan ERKUL katılmışlardır.

    Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri  görüşülerek karara bağlanıldı.

2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Belediye Meclisimizin 19/01/2018 tarih ve 9 nolu kararıyla Ezine Belediyesi Kale Personel Hizmetleri Limited Şirketi’nin %51’lik hissesi adına Belediyemize temsilen şirket müdürlüğüne 3 yıl süreyle görevlendirilen Murat DURMUŞ’un şirket müdürlüğünden istifası hususuyla yeni şirket müdürü ile aylık maaşının belirlenmesinin görüşülmesi.

2. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 148 ada 28-31-33 ve 35 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

3. İlçemiz Dalyan Köyünde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların satış işlemi ile ilgili Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

4. Belediye Meclisimizce 06/06/2018 tarihinde onanan arka bahçe mesafesine çıkma yapılması konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün E.6970 sayılı yazısında belirtilen imar planı plan notu değişikliğiyle ilgili imar komisyon kararının görüşülmesi.

5. 05/09/2019 tarih ve 2019/69 nolu Belediye Meclisinin kararıyla onanan her türlü imar planı değişikliği taleplerinin yılda 3 kez görüşülmesiyle ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 26/09/2019 tarih ve 919 sayılı yazısına istinaden yeniden görüşülmesi.

6. İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 228 ada 36-64 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazların plan değişikliğiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

7. Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre alınan harçlara ilave harç eklenmesi (kanalizasyon bağlantı izin belgesi ve atık su vidanjör tahliyesi) ücret belirlenmesi ve Belediyemize ait billboardlara verilecek reklam tarifesinin belirlenmesiyle ilgili plan ve bütçe komisyonu kararının görüşülmesi.