HABERLER

2018 YILI OLAĞAN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

           Belediye Başkanınımız Haluk Babaoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyeleri Ali Altan, Salih Özten, Ramazan Kocaöz, Mustafa Çetin, Mustafa Pilan, Hakan Üner, Ferdi Sayın, Bürkan Ercan, Erdinç Ceyhan, Hikmet Özcan ve Figen Demir katıldı.

           Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri ve gündem dışı dahil olan konular görüşülerek karara bağlanıldı.

 

2018 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

1)Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin ikinci bendine istinaden Meclis toplantılarının 2018 yılı içerisinde haftanın hangi gününde yapılacağının belirlenmesinin görüşülmesi.

2)5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2018 yılı içerisinde tatil edileceği ayın belirlenmesinin görüşülmesi.

3)5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine İstinaden Belediyemizin 2017 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla 5 adet denetim komisyonu üyesinin seçilmesi.

4)2018 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Kısmi Zamanlı Avukat ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

5)Belediyemiz İtfaiye Amirliği ve Zabıta Amirliğinde görev yapan İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri, diğer İtfaiye Personeli, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Trafik Memuru, Zabıta Memuruna 2018 yılı içerisinde ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

6)5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden 2018 yılı içerisinde Meclis Başkan ve Üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları günler için ve yine aynı kanunun 20. 24. ve 25. Maddeleri gereğince görev yapan üyeler ile Komisyon çalışmalarına gerek görülmesi halinde katılacak uzman personele ödenecek huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi.

7)5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine İstinaden 1 adet tam zamanlı olmak üzere Mühendis çalıştırılmasının görüşülmesi.