HABERLER

2018 Yılı Nisan Ayı Belediye Meclisi Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi …

Belediye Meclisimizin 2018 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı 04/04/2018 Çarşamba günü saat 16:00'da Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi.

  Belediye Başkanımız Sayın Haluk BABAOĞLU Başkanlığında yapılan toplantıya Meclis Üyelerimiz Sayın Ali ALTAN, Salih ÖZTEN, Ramazan KOCAÖZ, Mustafa ÇETİN, Mustafa PİLAN, Hakan ÜNER, Ferdi SAYIN, Bürkan ERCAN, Hikmet ÖZCAN, Figen DEMİR ve Erdinç CEYHAN katılmışlardır. 

    Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıda belirtilen gündem maddeleri  görüşülerek karara bağlanıldı.

 

2018 NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine istinaden gizli oyla iki Encümen üyesinin seçilmesi.

2- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. Maddesinin a fıkrasına istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu üye seçimlerinin gizli oyla yapılmasının görüşülmesi.

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere İmar Komisyonunun oluşturulması.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ile 09/10/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden en az üç en fazla beş kişiden olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulması.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden 2017 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi.

6- İller Bankası A.Ş tarafından ihalesi yapılan İlçemiz İçme Suyu – Kanalizasyon – Yağmur Suyu ve Atık Su Arıtma Tesisi İşinin %20 İş artışıyla ilgili hususun görüşülmesi.

7- İlçemiz Seferşah Mahallesinde tapunun 5-6-7-8 Nolu adalarının İmar düzenlemesiyle ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi.

8- Belediyemize sunulan 26/02/2018 tarihli dilekçe de belirtilen hususlar ile ilgili imar komisyom raporunun görüşülmesi.

9- Belediyemize sunulan 05/02/2018 tarihli dilekçe de belirtilen hususlar ile ilgili imar komisyom raporunun görüşülmesi.

10- Servis Araçları ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi.